IDEA League challenge met Dunea

Hoe pakken we drinkwaterschaarste aan in Nederland?

  • klimaatadaptief

IDEA League challenge met Dunea

Drinkwaterschaarste lijkt misschien geen probleem voor Nederland waterland, maar dat is helaas niet de realiteit. Klimaatverandering zorgt voor langere perioden van droogte. De drinkwatervoorraden vullen zich daardoor lastig aan. De watervraag neemt ondertussen, mede door bevolkingsgroei, alleen maar toe.

De challenge

Drinkwaterbedrijf Dunea vroeg daarom studenten van het IDEA League Challenge Programme, onder wie studenten van de TU Delft, naar oplossingen voor drinkwatertekort in Nederland. Ze onderzochten deze uitdaging in de breedste zin en bezochten elkaar om het vanuit verschillende perspectieven te bekijken. De groepen gingen langs bij RWTH Aachen University, Chalmers, Politecnico di Milano en ETH Zurich, waarvan het laatste weekend bij TU Delft. Zo werden de politieke, economische analytische en innovatieve zijdes van het probleem belicht.

Twee studentengroepen hebben vanuit het VPdelta perspectief gekeken naar hoe wij als programma bij kunnen dragen aan het oplossen van het drinkwaterprobleem. Hierbij richtten ze zich vooral op de stap van proeftuin naar opschaling. Gisteren presenteerden ze hun eindresultaten met sterke pitches, waar goede discussies uit voortkwamen.

Belangrijke inzichten

Belangrijke inzichten die de studenten ons hebben meegegeven:

  • Innoveren doe je samen. Betrek je stakeholders vanaf het begin van het innovatie proces. Dit is cruciaal om de innovatie goed aan te laten sluiten bij de eindgebruiker, en dus ook om succesvol te kunnen opschalen.
  • Zorg ervoor dat de impact van je innovatie kwantificeerbaar is. Het implementeren van innovaties is spannend en daar komt soms best wat weerstand bij kijken. Door te testen en deze resultaten goed te kwantificeren en te formuleren, is het voor anderen makkelijker om binnen hun organisatie draagvlak te creëren.

Dank aan onze partner Dunea en alle studenten van IDEA League voor hun waardevolle bijdragen!

Meer weten over waterbesparende innovaties? Neem een kijkje op onze WaterStraat.

NIEUWSBRIEF