Ministerie van BZK nieuwste partner & Warmtestraat van start

Terugblik The Green Village Netwerkevent 19-11-19Terugblik The Green Village Netwerkevent 19-11-19

Ministerie van BZK nieuwste partner & Warmtestraat van start

Nederland staat voor grote uitdagingen in de bestaande gebouwde omgeving. Hoe renoveren we de gebouwenvoorraad? Wat worden de nieuwe energiesystemen? En op welke manier richten we onze steden klimaat adaptief in. Technisch levert dat een enorme opgave op. En tegelijkertijd zijn er flinke bedrijfseconomische, maatschappelijke en bestuurlijke hordes te nemen. Al die vragen hebben antwoorden nodig. En die worden in een vroege experimentele fase gevonden bij The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovaties van TU Delft. Tijdens het netwerk-event van The Green Village op 19 november jl. presenteerden onderzoekers, ondernemers en overheden hun nieuwste plannen om die transities te versnellen. Zo wordt er vanaf februari 2020 een experimenteel lage temperatuur open warmtenet aangelegd op The Green Village. En hebben de Green Deal partners van The Green Village hun nieuwste partner verwelkomd, het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Innovatief lage temperatuur open warmtenet bouwen, testen en demonsteren
Tijdens het netwerkevent waren zo’n 150 vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, bedrijfsleven en overheid aanwezig. Eén van de nieuwste aansprekende onderzoeks- en innovatieprojecten is het experimentele lage temperatuur warmtenet, vanaf februari 2020 te realiseren op The Green Village, door een consortium van gemeente Delft, Stedin, Engie en TU Delft.

Stephan Brandligt, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Delft: “In de energietransitie staan we voor de grote opgave om te kiezen voor nieuwe energiesystemen. Maar wat werkt? En waar? Dat kunnen we nu met experts vanuit de wetenschap, netbeheerders en bedrijfsleven gezamenlijk onderzoeken door het in Delft bij The Green Village te bouwen, te testen en te demonstreren.

Rick Heerink, innovatie manager bij Stedin Groep en Bas Evers, directeur Engie Integrated Solutions: “Op The Green Village is er een zogenaamd smart multi-commodity grid, gekoppeld aan de testwoningen op het terrein. In dit grid zit een wissel- en gelijkspanningsnet, een conventioneel aardgasnet, een voor waterstof geschikt gasnet en als het een beetje meezit, per Q1 2020 een lage temperatuur open warmtenet. Daarmee kunnen wij vanuit de markt waardevolle lessen opdoen over toekomstige energiesystemen. Juist door verschillende oplossingen en partijen aan elkaar te verbinden, ontstaan haalbare mogelijkheden voor de toekomst.”

Sabine Jansen, onderzoeker bij de faculteit Bouwkunde van TU Delft: “Met dit grootschalige experiment kunnen wij in samenwerking met verschillende onderzoeksgroepen en marktpartijen onder andere onderzoeken wat de effecten zijn van verschillende configuraties in dit systeem. Nu nog via het experiment, en als het zich heeft bewezen, straks in onze wijken en steden. Want daar moet die verduurzamingsslag plaatsvinden natuurlijk.”

Passende regelgeving en beleid: ministerie van BZK treedt toe tot Green Deal Green Village
Bij de opschaling van duurzame innovaties naar de praktijk, zit de uitdaging vooral in het oplossen van knelpunten. De vier aspecten die daarvoor op hun plaats dienen te vallen, zijn naast het technologische systeem ook het businessmodel, de maatschappelijke omarming én de wet- en regelgeving. Via de Green Deal Green Village doen verschillende nationale en lokale overheden actief mee bij The Green Village: de ministeries van EZK en I&W , de provincie Zuid-Holland, gemeente Delft, het Hoogheemraadschap van Delfland en de NEN.

Het ministerie van BZK, verantwoordelijk voor de Ruimte, Wonen en Bouwen, is de nieuwste Green Deal partner van The Green Village. Sabine Galjé, plv. directeur Bouwen en Energie: “Wij streven naar een Nederland waar we prettig kunnen samen leven en wonen. In woningen die toekomstbestendig, energiezuinig en comfortabel zijn, met schone energie in onze wijken, waar we ook nog eens goed kunnen omgaan met het veranderende klimaat. Die uitdaging is enorm, technisch, maar ook bestuurlijk. Met onze toetreding tot de Green Deal Green Village onderstreept de Minister dan ook het belang van het intensief samen werken en samen leren met de koplopers uit de wetenschap en het bedrijfsleven. Wij zullen ons daarbij richten op het identificeren van knelpunten in wet- en regelgeving zodat er concrete aanbevelingen en structurele oplossingen komen. Op die manier ondersteunen we dat het geleerde binnen passende kaders versneld wordt toegepast en opgeschaald in de praktijk.”
 

Meer informatie over de Warmstraat of over de Green Deal?
Neem contact op met Serge Santoo, manager Marketing, Communicatie & Co-creatie

NIEUWSBRIEF