Materialen, energie, klimaatadaptatie en mobiliteit centraal in visie over Delft Campus

inspiratiegids Delft Campusinspiratiegids Delft Campus

Materialen, energie, klimaatadaptatie en mobiliteit centraal in visie over Delft Campus

Materialen, energie, klimaatadaptatie en mobiliteit centraal in visie over Delft Campus
De Gemeente Delft met Provincie Zuid-Holland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en vele partners ontwikkelen een ambitieuze visie op de ontwikkeling van het gebied rond station Delft Campus. Deze ambities en concrete handvatten zijn door The Green Village uitgewerkt in de Inspiratiegids Station Delft Campus. Met deze ambitie wordt invulling gegeven aan de verstedelijkingsopgave in de regio en in Delft, waarbij het toevoegen van woningen en banen centraal staat en OV- knooppunten een cruciale verbindende rol spelen. Het gebied rond het station Delft Campus is voor deze ambitie een logische plek vanwege de bestaande inrichting en de ligging binnen de stad en in de regio.

Kansen en uitdagingen rond innovatie en verduurzaming
In 2019 organiseerde The Green Village in samenwerking met het Watertorenberaad een serie workshops over de kansen en uitdagingen rond innovatie en verduurzaming op gebiedsniveau. Het gebied rond station Delft Campus diende hierbij als centrale casus. Aan deze workshops namen tientallen experts deel vanuit wetenschap, bedrijfsleven en overheden. Uit de workshops ontstonden inzichten en visies voor gebiedsontwikkeling in het algemeen en specifiek voor de behandelde thema’s.

Lees meer over de uitgewerkte thema’s in de inspiratiegids
Voor vier thema’s – materialen, mobiliteit, energie en klimaatadaptatie – zijn ze uitgewerkt tot ambities, uitdagingen en voorbeelden van innovaties die op korte termijn of na verdere doorontwikkeling kunnen worden toegepast. The Green Village heeft al deze inzichten en ambities uitgewerkt in de Inspiratiegids. De thematische hoofdstukken worden ingeleid door visionaire vergezichten van onder anderen prof. Kornelis Blok, prof. Marcel Hertogh en anderen.

Sneller van theorie naar praktijk
En die vergezichten worden concreet gemaakt aan de hand van voorbeelden van inspirerende innovaties, die nu al op het terrein van The Green Village worden getest en gedemonstreerd en mogelijk kunnen worden opgeschaald naar Delft Campus. Met die ‘hink-stap-sprong’ kan de kloof tussen theorie en praktijk worden verkleind en de opschaling van duurzame innovaties naar de markt worden versneld.

Meer weten? Neem contact op Serge Santoo of Willy Spanjer.
Klik hier voor de Inspiratiegids Station Delft Campus

NIEUWSBRIEF