Kom in beweging voor een klimaatkrachtige regio

Klimaatkrachtig DelflandKlimaatkrachtig Delfland

Kom in beweging voor een klimaatkrachtige regio

Op donderdag 29 november is de aftrap gegeven van de beweging Klimaatkrachtig Delfland.  Het hele netwerk van samenwerkingspartners kwam samen in het ADO-stadion.

Dat het klimaat veranderd wordt met het steeds extremere weer wel duidelijk, dat stoppen we niet meer. Wel kunnen we ons gebied ertegen wapenen. Zodat hitte, extreme droogte en fikse buien tot minder overlast en schade lijden. De partners van Klimaatkrachtig Delfland inspireren elkaar, bundelen hun krachten, verbinden netwerken en delen hun kennis. Zo werken ze samen aan een klimaatbestendige regio.

Inspireren en verbinden
Klimaatkrachtig Delfland is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland voor de regio Delfland. Er zijn al veel goede initiatieven om de regio klimaatbestendig te maken. Helaas zijn deze vaak nog onzichtbaar voor een breed publiek.

Het netwerk Klimaatkrachtig Delfland verbindt partijen, initiatieven en projecten en wisselt kennis en kunde uit. Het inspireert en faciliteert hen om samen te werken. Het laat aansprekende projecten en initiatieven van partners zien en zet daarmee andere partijen aan om ook in beweging te komen. Met elkaar maken we onze regio leefbaar. Daar ligt de kracht van Klimaatkrachtig Delfland.

Conferentie ‘Samen vangen we de extremen op!’
Om de beweging een vliegende start te geven organiseert het Hoogheemraadschap van Delfland de conferentie ‘Samen vangen we de extremen op!’ Inspirerende gastsprekers en voorbeeldprojecten, vele workshops en volop gelegenheid om kennis uit te wisselen; de ruim 300 deelnemers en sprekers gaan deze dag met elkaar aan de slag. Het netwerk is divers: van medewerkers van gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, ontwerpers, adviesbureaus, verzekeraars, ontwikkelaars, LTO Noord glaskracht, vastgoedeigenaren, productleveranciers, tuincentra, hoveniers, waterbedrijven, kennisinstituten tot netwerkorganisaties. Met de ondertekening van de partnerverklaring slaan 40 partijen de handen ineen om samen te werken aan de klimaatbestendige regio. We zijn trots op deze brede betrokkenheid van de partners!

Klimaatkrachtig doorgeeftrofee
Er zijn al veel goede initiatieven. Deze willen we graag in het zonnetje zetten. Dat doen we met de Klimaatkrachtig doorgeeftrofee. De eerste trofeeën worden deze dag uitgereikt aan drie partijen. Stuk voor stuk klimaatkrachtige partners die met hun initiatief een voorbeeld en inspiratie zijn voor anderen. De komende tijd mogen ze pronken met de trofee. Daarna gaan ze op zoek naar andere initiatiefnemers die ook een pluim verdienen voor hun mooie project(en) of initiatieven. Zij geven de trofee dan door. Via social media volgen we de reis van de doorgeeftrofee door de regio!

Met elkaar zijn we Klimaatkrachtig Delfland.
Meer weten of partner worden? Check www.klimaatkrachtig.nl/partners


Foto’s: Wilmar Dik

NIEUWSBRIEF