First AC/DC test of Combikabel is a succes

(Read in Dutch) first test results at The Green Village(Read in Dutch) first test results at The Green Village

First AC/DC test of Combikabel is a succes

Gelijkspanning (DC) voor openbare verlichting op een eigen kabelnet is al meerdere malen succesvol gedemonstreerd en geeft meer netcapaciteit, lagere verliezen, minder kopergebruik en een betrouwbare aardlekbeveiliging. 

Maar werkt DC voor openbare verlichting ook bedrijfszeker en veilig op een Combikabel waarbij er door de hoofdaders een forse wisselstroom (AC) loopt en tegelijkertijd een DC stroom door de hulpaders? 12 studenten van de Haagse Hogeschool die de Power Minor volgen onderzoeken dit vraagstuk voor CityTec in samenwerking met Stedin en Joulz.

Vandaag een gelijk spannende dag; het (Caspoc) simulatiemodel dat de studenten gemaakt hebben geeft aan dat bij normale netbelasting situaties er een geringe beïnvloeding te verwachten is. Op de bovenstaande foto is er een forse belasting (120 ampère) op de AC aangesloten terwijl er 500W DC belasting is aangesloten. Lisanne en Aran hebben meermalen (>50 keer) de lastrafo geschakeld die de AC belasting vormt. De DC beveiliging (aardlek, overbelasting en korstluiting) blijft hierbij ongestoord werken. 

Dit eerste succes is een mooie eerste stap voor de beoogde praktijktesten bij The Green Village op het TU Delft terrein waar ruim 700 meter Combikabel ligt te wachten voor verdere beproevingen. Hier kan de veiligheid en bedrijfszekerheid van een Combikabel met AC en DC verder bepaald worden.

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF