Warmtenetten kennisevent

The Green Village Van den Broekweg 4, Delft, Zuid-Holland, Nederland

We moeten hard aan de slag: voor 2050 moeten miljoenen woningen af van fossiele brandstoffen en over op hernieuwbare energie. Voor wijken kan het aanleggen van een warmtenet een oplossing bieden. […]