Laden Evenementen

« Alle evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Extern: Ecologisch & natuur-inclusief ontwerpen van de klimaatbestendige stad

26 mei 2021 @ 09:30 - 27 mei 2021 @ 12:30

Het doel van dit ‘virtual life conference’ is om op zowel wetenschappelijk als gebruikersniveau de mogelijkheid en effectiviteit van het toepassen van natuurlijke processen (ecosysteemdiensten) in de gebouwde omgeving te onderzoeken.

De natuur biedt een breed scala aan ecosysteemdiensten. Voorbeelden hiervan zijn verminderen van hittestress in de stad d.m.v. schaduwwerking, verdamping van water door vegetatie en het vasthouden van water tijdens intense regenbuien (waterretentie). Deze diensten kunnen een belangrijke rol gaan spelen in het ontwerpen van huidige en toekomstige klimaatbestendige steden.

Een nog grotendeels onbeantwoorde vraag is echter hoeveel natuurlijk groen nodig is om de benodigde verkoeling of waterretentie te leveren in de huidige en toekomstige (veranderende) stedelijke omgeving. Naast verkoeling en waterretentie zijn er nog veel meer nuttige ecosysteemdiensten. Denk bijvoorbeeld aan het reinigende vermogen van vegetatie, van zowel lucht, water als bodem en het versterken van biodiversiteit in de stedelijke omgeving. Al deze diensten kunnen de stad gezonder, aantrekkelijker, en daarmee meer leefbaar maken voor zowel mens als flora en fauna. Ook bij deze ecosysteemdiensten speelt telkens de kwantitatieve vraag hoeveel van een bepaalde dienst nodig is om een deel of het gehele probleem op te lossen.

Toepassen van ecosysteemdiensten leent zich dan ook met name voor het oplossen van multidisciplinaire problemen: een integrale aanpak. Andere vragen waar het symposium antwoord op zoekt spelen op het vlak van eigenaarschap en regelgeving.
Wie voelt zich eigenaar van welk probleem en wie is daartoe bereid tot het financieren van (integrale) groenoplossingen? Is er specifieke regelgeving of is die nodig om natuur-inclusief bouwen verder te stimuleren? Tevens zullen methodieken en strategieën voor het implementeren van ecosysteemdiensten in de stedelijke structuur op verschillende schaalniveaus aandacht krijgen.

Het tweedaagse symposium wordt georganiseerd door de Sustainability groep van de sectie Materiaal & Milieu, Faculteit Civiele Techniek, Technische Universiteit Delft en beoogt vertegenwoordigers van overheden, de creatieve sector, de wetenschap, stedelijke ontwerpbureaus en de toeleverende industrie samen te brengen.

 

De eerste vooral op wetenschap gerichte dag omvat de volgende (Engelstalige) sessies:
1. Fundamenteel onderzoek naar de functionaliteit en toepasbaarheid van ecosysteemdiensten in de gebouwde omgeving
2. Kwantificeren van ecosysteemdiensten – experimentele, virtuele- en kosten/baten analyse technieken
3. Case studies – praktische voorbeelden van uitgewerkte  en geïmplementeerde toepassingen van natuur-inclusief bouwen

De tweede dag is toegespitst op de situatie in Nederland en Vlaanderen. Deze dag zal de voertaal Nederlands zijn en is ingedeeld in de volgende sessies:
4. Case studies: voorbeelden van natuur-inclusief bouwen in de stedelijke omgeving in Nederland en België
5. Ontwerp consequenties van integraal natuur inclusief bouwen
6. Maatschappelijke kosten-baten analyse van natuur-inclusief bouwen

Iedere dag zal geïntroduceerd worden door een ‘keynote’ spreker van naam en faam.
Van alle deelnemers wordt een actieve bijdrage aan dit symposium gevraagd. Dat kan in vorm van het geven van een 15 min presentatie in een van de bovengenoemde sessies ‘on stage’ of bij uw poster, of als actieve luisteraar waarbij ook uw gestelde vragen gehoord zullen worden. Maximaal twee presentaties (in verschillende sessies) per deelnemer zijn toegestaan en als achtergrondinformatie bij uw presentatie (zowel ‘on stage’ als voor posterpresentaties) dient u een samenvatting in te leveren. De samenvattingen zullen aan alle symposiumdeelnemers ter beschikking worden gesteld.

Gegevens

Begin:
26 mei 2021 @ 09:30
Einde:
27 mei 2021 @ 12:30
Evenement Categorieën:
, ,
Site:
https://www.euro2021.eu/

Locatie

Online

Organisator

TU Delft

Gegevens

Begin:
26 mei 2021 @ 09:30
Einde:
27 mei 2021 @ 12:30
Evenement Categorieën:
, ,
Site:
https://www.euro2021.eu/

Locatie

Online

Organisator

TU Delft