Europa’s eerste hyperloop een stap dichterbij

Hardt Hyperloop - het duurzame alternatief voor korteafstandsvluchtenHardt Hyperloop - het duurzame alternatief voor korteafstandsvluchten

Europa’s eerste hyperloop een stap dichterbij

Delft, Nederland, 27 juni 2019

Met trots onthult Hardt Hyperloop vandaag het eerste Europese hyperloopsysteem tijdens haar ‘Grand Reveal’ evenement. De nadruk ligt hierbij op de revolutionaire hyperloop baanwisseltechnologie. Nu het volledige systeem werkend is, maakt Hardt zich klaar voor het volgende, grotere, ambitieuze project.

Het eerste Europese hyperloopsysteem is voltooid waarin alle essentiële elementen die noodzakelijk zijn voor de werking van de hyperloop zijn getest, inclusief een revolutionaire hyperloop-baanwisseltechnologie. De wissel stelt hyperloopvoertuigen in staat om van de ene naar de andere buis te wisselen, zonder gebruik te maken van bewegende onderdelen in het voertuig of in de baan. Hierdoor kunnen voertuigen hun hoge snelheid behouden en naadloos van route wisselen door in- en uit te voegen in het netwerk. “Na 2 jaar ontwikkeling en hard werken zijn we de eerste in Europa die een volledig functioneel hyperloopsysteem hebben neergezet, inclusief een nog nooit eerder aangetoonde technologie voor het wisselen van banen op hoge snelheid. Met name door deze technologie kunnen wij het hyperloopnetwerk realiseren in de nabije toekomst,” zegt Mars Geuze, CCO van Hardt Hyperloop.

“Onze gedrevenheid om een transportmiddel te ontwikkelen waarbij we maximale prestaties realiseren met minimaal energieverbruik werpt zijn vruchten af.” 
– Sascha Lamme, CTO Hardt Hyperloop.

Verder gaan in partnerschap
Het voltooien van het hyperloopsysteem werd mogelijk gemaakt in nauwe samenwerking tussen Hardt Hyperloop en haar internationale partners. Onder meer Tata Steel, Nederlandse organisaties Royal BAM Group en Goudsmit, Duitse organisaties Busch and Continental, het Italiaanse Prysmian Group, en het Zweeds-Zwitserse ABB speelden hierin een grote rol. Tim Houter, CEO van Hardt Hyperloop: “Het is fantastisch om te zien hoe ons netwerk van partners zich heeft uitgebreid tot over het hele continent. Het past volledig in de Europese identiteit en we bij de realisatie van het European Hyperloop Center gaan we hierin nog een stap verder.”

Naast de samenwerking met partners wordt Hardt ook ondersteund door investeringen vanuit EU-organisaties, met in het bijzonder EIT InnoEnergy – de EU-gemeenschap voor innovatie in duurzame energie in Europa, ondersteund door het European Institute of Innovation and Technology.

Het European Hyperloop Center
Naast de feestelijke bekendmaking van de behaalde resultaten, maakt Hardt Hyperloop ook nieuwe informatie bekend over de realisatie van hun volgende fase – het European Hyperloop Center. Het Center, welke onder andere een grote R&D-workshop en een experience center omvat, heeft als voornaamste faciliteit een baan van 3 kilometer waarmee de voertuigen van Europese hyperloopbedrijven op hoge snelheid getest kunnen worden. Daarmee zullen de faciliteiten van het Center aan de basis liggen voor de standaardisatie van Europese hyperloopinfrastructuur en -technologie. Het bedrijf kan daarbij op de steun rekenen van gerenommeerde leiders vanuit de industrie, waaronder consortiumpartner Royal IHC. Er wordt op dit moment gezocht naar een geschikte locatie in Europa voor het Center, dat naar verwachting in twee jaar operationeel is.

 

—– ENGLISH 

Europe’s first hyperloop a step closer to offering a green alternative to short-haul flights

Delft, the Netherlands, June 27, 2019

Hardt Hyperloop proudly reveals first complete European hyperloop system at their ‘Grand Reveal’ event, with emphasis on innovative Hyperloop Lane-Switch technology. Next to the completion of the hyperloop system, Hardt plans larger ambitious project.

The first European hyperloop system is complete with all core hyperloop elements, including breakthrough Hyperloop Lane Switch (HLS) technology. The lane-switching technology allows hyperloop vehicles to change from one lane to another without additional or moving components. This enables the vehicles to retain their high speeds, effortlessly switch routes, and merge in and out of the network. “After 2 years of research and hard work we are the first in Europe to complete a functional hyperloop system. Not only that, we have developed a lane-switching mechanism that allows us to build a hyperloop network in the near-future.” – Mars Geuze, CCO Hardt Hyperloop.

“Our constant drive towards a method of transportation that maximizes results with the lowest possible amount of energy has once again proven fruitful.”
– Sascha Lamme, CTO Hardt Hyperloop.

Going Further with Partnerships

The completion of the hyperloop system, was made possible by close collaboration between Hardt Hyperloop and its international partners, which includes Tata Steel, Dutch companies Royal BAM Group and Goudsmit, German corporations Busch and Continental, Italian Prysmian Group, and Swiss technology leader, ABB. “It’s great to see that our network of partners has expanded over the entire continent. It embodies the European identity to the fullest and we’re going even further with the European Hyperloop Centre.”– Tim Houter, CEO Hardt Hyperloop.

In addition to collaborating partners is Hardt supported by investments from EU organizations, notably EIT InnoEnergy – the EU community for innovation in sustainable energy across Europe supported by the European Institute of Innovation and Technology.

The European Hyperloop Centre

In addition to the celebration of the results achieved, Hardt Hyperloop is also revealing new information about the realization of their next phase -the European Hyperloop

Centre. The facility, which includes a large R&D workshop, presentation facilities, and an experience center, is equipped with a 3-kilometer track that will allow for the high-speed testing of vehicles from collaborating hyperloop companies and will provide the basis for the standardization in European hyperloop infrastructure and technology. The company can count on the support of renowned industrial leaders, including that of its consortium partner Royal IHC and is currently exploring suitable locations within Europe for the Centre, which is forecasted to be operational in two years.

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF