Eindrapport project H2@Home

DreamHus: Europa's eerste bewoonde huis op waterstof

  • energiesysteem

Eindrapport project H2@Home

Waterstof: de nieuwsberichten en onderzoeksrapporten hierover buitelen de laatste jaren regelmatig over elkaar heen. Vaak wordt waterstof genoemd als de heilige graal van de energietransitie: pieken en dalen in de opwekking van duurzaam opgewekte energie kunnen erdoor worden vereffend en het is bruikbaar voor industrie, transport én huishoudens. Tegengeluiden zijn er uiteraard ook: het rendement van de omzetting is nog zo laag, er zijn betere alternatieven en is het niet gevaarlijk?

Het doel van het consortium H2@Home is niet om antwoord te geven op bovenstaande discussie. De deelnemers zijn vooral nieuwsgierig: áls je een huis verwarmt met waterstofgas, op dezelfde wijze als we nu gewend zijn met aardgas, wat gebeurt er dan eigenlijk? Kan alles hetzelfde blijven, zowel wat betreft de lay-out van de installatie als wat betreft de werkwijzen eromheen? Zijn er effecten waar niemand vooraf aan had gedacht en die je pas ziet als je er mee bezig bent?

Er valt veel over het project te vertellen. We hebben ons best gedaan om de meest essentiële zaken in het rapport te vermelden. Desondanks kan het voorkomen dat je als lezer precies die ene vraag, niet beantwoord ziet. Neem dan contact op met de deelnemers, de contactgegevens staan bij ‘publicaties en contact’ genoteerd.

Als we iets geleerd hebben van dit project dan is het wel dat je samen verder komt dan alleen, we delen onze inzichten en ervaringen daarom graag.

We hopen dat onze ervaringen bruikbaar zijn voor jou als lezer en dat het tot een mooi vervolg mag leiden.

Het H2@Home consortium

 

Uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken
NIEUWSBRIEF