DC Office research and testing

(Read in Dutch)(Read in Dutch)

DC Office research and testing

In het DC Office project wordt de werking van gelijkstroom in de kantooromgeving onderzocht.
Elektrotechnische groothandel Rexel is sinds maart 2017 op The Green Village het ‘DC Office onderzoek’ gestart om de combinatie van de AC/DC mix te testen. Rexel werkt hierin samen met ENGIE. De DC office heeft als doel de werking van het toepassen van gelijkstroom in kantooromgevingen te onderzoeken, waarbij elektriciteit door zonnepanelen wordt opgeslagen zonder gebruik te maken van wisselstroom en zonder rendementsverlies. Onderzocht wordt welke uitdagingen er zijn rondom het bedrijfseconomisch potentieel en hoe de consument zulke toepassingen kan gebruiken in de praktijk. Door het gebruik van zonnepanelen in de test mee te nemen, kan een nog grotere energiebesparing gerealiseerd worden. Het is mogelijk dat er zo een geheel nieuw energienetwerk ontstaat.

Deelname van Rexel is mogelijk dankzij de Rexel Foundation. De Rexel Foundation investeert in projecten die bijdragen aan duurzame (energie)oplossingen. John Schilt, National Accountmanager Rexel Nederland: “Door het DC Office onderzoek te steunen, levert Rexel een bijdrage aan de verduurzamingsopgave van onze energievoorziening. In dit onderzoek werken meerdere partijen samen waarmee een waardevolle co-creatie is ontstaan. The Green Village zien wij als een unieke testomgeving, een levend laboratorium waar bedrijven en onderzoekers duurzame technologieën kunnen testen. Het sluit hiermee naadloos aan op de missie van Rexel: Samen de toekomst bouwen.”

Volledige gelijkstroom
Het huidige Alternate Current (AC) netwerk is inefficiënt. Met het gebruik van rectifiers en inverters voor het omzetten van DC/AC en AC/DC, gaat veel energie verloren. Daarnaast wordt voor elke omzetting veel materiaal gebruikt, met name kostbaar koper. Het gebruik van Direct Current (DC) in gebouwen geeft de mogelijkheid de energie-efficiëntie van distributiesystemen en applicaties te vergroten en tegelijkertijd het materiaalgebruik te reduceren. Door, in eerste instantie, AC en DC hybride te combineren, zal verlies van energie gereduceerd worden en met als uiteindelijke doel: volledige gelijkstroom.

Onderstaand is visueel weergegeven hoe dit eruit zou komen te zien: Led Drivers en adapters zijn niet meer nodig. Laptops en Armaturen kunnen direct op de accu / PV installatie.     

De verwachting is dat eind april gestart kan worden met het testen en meten van de verschillen in energieverbruik AC ten opzichte van DC. Het hoofddoel is aantonen dat een kantooromgeving volledig op gelijkstroom kan functioneren eventueel gevoed uit een P.V. installatie, windmolenenergie of zelfs de elektrische auto!

Co-creatie
In het onderzoek werken Rexel en ENGIE samen met studenten van TU Delft, studierichting Sustainable Energy Technology. Ook verschillende onderzoekers zijn betrokken onder wie Dr. Theo Fens zijn betrokken.  Bijzonder aan dit project is de nauwe samenwerking tussen het verschillende partijen uit bedrijfsleven en de verschillende onderzoekers. De co-creatie die is ontstaan heeft geleid tot een samenwerking van partners in de hele bouwketen. Dit is voor de betrokken partijen een unieke kans om gezamenlijk nieuwe innovaties in de markt te zetten.

Partners in DC Office:
Rexel Foundation Financiering | Rexel Nederland |ENGIE vestiging Capelle | GTV | Fluke  | TU Delft   

NIEUWSBRIEF