Co-Creation Centre @The Green Village start volgende fase

Onderzoek, co-creatie en inspiratieOnderzoek, co-creatie en inspiratie

Co-Creation Centre @The Green Village start volgende fase

Met een feestelijke en inspirerende ontbijt-bijeenkomst bij The Green Village op 27 juni is de volgende fase van de ontwikkeling en realisatie van het Co-Creation Centre ingeluid. Wetenschappers, bedrijfsleven en overheden kwamen bijeen om de bereikte resultaten te vieren, de planning voor de vervolgfase te delen en de oproep te doen om de nog niet ingevulde onderdelen te organiseren. Alles in co-creatie uiteraard, met als doel om zoveel mogelijk duurzame innovaties te integreren in wat een plek wordt voor onderzoek, co-creatie en inspiratie, midden op The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van TU Delft. (English version below)

Co-Creation Centre: de plek voor onderzoek, co-creatie en inspiratie
Na een lange en intensieve voorbereidingsperiode is de realisatie van het Co-Creation Centre (CCC) onlangs gestart. Het Co-Creation Centre op The Green Village is de plek waar onderzoek, co-creatie en inspiratie bij elkaar komen. De individuele onderzoeks- en innovatieprojecten zijn op zichzelf in de voorbereiding en uitvoering uitdagend genoeg. Doel is die losse elementen begin volgend jaar geïntegreerd te hebben in een functionerend gebouw, waar onderzoekers, ondernemers, overheden en publiek kunnen samen komen en werken aan de transitie naar een duurzame maatschappij.

Vertrouwen en gezamenlijke ambitie als basis voor co-creatie
De realisatie van de funderingspalen met warmtewisselaarsfunctie (Energy piles) en het circulaire beton gebruikt in de onderbouw (Circuton) zijn inmiddels uitgevoerd. Na de zomer wordt een start gemaakt met de bovenbouw en vervolgens met de installatie van de klimaattoren. “In dit soort complexe projecten waar we in co-creatie werken aan echt innovatieve oplossingen, vormen vertrouwen, flexibiliteit en ambitie de belangrijkste basis”, aldus Hubert Linssen, manager Building & Realisation bij The Green Village en projectleider van het Co-Creation Centre -project. 

Funderingspalen met geïntegreerde warmtewisselaarsfunctie
Tijdens verschillende korte pitches presenteerden de aanwezige onderzoeks- en projectleiders hun resultaten en plannen. Phil Vardon, Associate Professor bij de faculteit Civiele Techniek van TU Delft en wetenschappelijk projectleider van de EnergyPile, lichtte toe hoe een klein idee voor één stand-alone EnergyPile in nauwe samenwerking met Fundex is uitgegroeid naar een uitvoerbaar project met een EnergyPile-grid. Door nu onder andere meerjarig te testen en te monitoren, kan onderzoek gedaan wordt naar de onderlinge werking en prestaties van de EnergyPiles, zowel in relatie tot de energieprestatie in het gebouw als de effecten van de belasting van het gebouw op de EnergyPiles.

Circulair bouwmateriaal gebruikt in de onderbouw
Niek Ridderbos, directeur Innovatie bij VolkerWessels en partner van X!Delft, de samenwerking tussen TU Delft en bedrijfsleven, is trots op de bereikte resultaten met Circuton. Circuton is een nieuw circulair bouwmateriaal, dat gebruik maakt van gerecycled beton en ontwikkeld is door C2Ca, een TU Delft startup samen met GBN Strukton. “Anderhalf jaar geleden wilden we met een groep innovatieve partijen in de bouwkolom verandering brengen in de manier waarop wij met onze grondstoffen omgaan. Circuton is een heel interessant materiaal dat nu voor het allereerst hier in ‘real life’, in een echte omgeving, in een echt gebouw, gebruikt is. Dat levert waardevolle lessen en inzichten op en roept tegelijkertijd nog veel vragen op over de bedrijfseconomische waarde en inpassing in regelgeving. Dat alles is dan ook onderdeel van het verdere innovatie- en opschalingsproces.”

Glas gedragen constructie als basis voor de bovenbouw
De realisatie van de bovenbouw van het Co-Creation Centre gaat in september van start. “We hebben lang gewerkt aan innovatieve maar werkende oplossingen voor de glazen façade en draagconstructie”, vertelt Diana de Krom van ingenieursbureau ABT. Samen met professor Rob Nijsse, hoogleraar Constructieleer bij TU Delft en Wout Hoogendoorn, directeur Si-X, zijn er verschillende opties onderzocht. “In zo’n traject wil je een optimum tussen de nieuwste innovaties, werkende constructies, kosten en esthetiek. Als ingenieur is dit de continue uitdaging. Dan is het belangrijk dat je zo’n proces doorloopt in een goede samenwerking op basis van vertrouwen en open houding. En met de nu gekozen oplossing is Mecanoo ook blij”.

Klimaattoren met dynamisch regelsysteem
Tegelijk met de ontwikkeling van de glazen bovenbouw is ook het onderzoek gestart van het Converge-consortium. Het consortium bestaat uit wetenschappers vanuit de faculteit Werktuigbouw van TU Delft onder leiding van professor Bart de Schutter, hoogleraar Systems & Control en marktpartijen, waaronder Priva, Hunter Douglas en Van Dorp Installaties. Bert van Dorp: “Vanuit Van Dorp dochter Orange Climate willen wij de partij zijn op he gebied van innovatieve, duurzame oplossingen op het gebied van binnenklimaat. Voor de klimaattoren bij het Co-Creation Centre zullen wij samen met de andere bedrijven en onderzoekers onder andere kijken naar de toepassing van PCM, phase changing materials, om het glazen gebouw comfortabel te krijgen en te houden. Ook bij temperaturen zoals vandaag.”

Co-creatieproces en systeemintegratie
Het Delftse architectenbureau Mecanoo is verantwoordelijk voor de integratie van de verschillende innovatieprojecten. Armand Paardekooper: “Anders dan bij normale projecten is in dit co-creatie proces juist niet alles van tevoren vastgeklonken. En dat maakt het voor ons interessant en uitdagend. Regelmatig, ook nu nog, zijn er goede inhoudelijke discussies over het inpassen van meer nieuwe innovaties en elementen. Ook vanuit MecLab willen wij hieraan voor de verdere ontwikkeling en realisatie van het Co-Creation Centre een bijdrage blijven leveren”.

Van theorie naar praktijk
Alle onderzoeks- en innovatieprojecten zullen in de nu komende periode van voorlopig en definitief ontwerp worden vertaald naar uitvoeringplan en planning. Tijdens deze bijeenkomst werd de overeenkomst getekend met Kroon en De Koning, onderdeel van VolkerWessels Groep. “In de bouw valt nog zoveel te innoveren en te leren”, aldus Ivo Zweekhorst, directeur bij Kroon en De Koning. “Als middelgroot bouwbedrijf is het belangrijk op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Dit bijzondere project geeft ons de mogelijkheid met onze eigen mensen direct betrokken te zijn bij de high-tech innovaties vanuit TU Delft en andere betrokken ondernemers.”

Modulair ontwerp maakt nieuwe innovaties mogelijk
In het ontwerp van het Co-creation Centre is rekening gehouden met de mogelijkheid om nieuwe innovaties op, aan of in het gebouw te plaatsen. Denk aan een entreegebouw dat dienst doet als testbed voor circulaire of energie producerende gevelsystemen. Of nieuwe innovaties op het gebied van vloer- of lichtsystemen. Tijdens het netwerk-gedeelte werden ook die verbindingen gelegd. Het Co-Creation Centre is, wordt en blijft immers de plek om samen te onderzoeken, co-creeeren en inspireren.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw organisatie om deel te nemen aan het Co-Creation Centre-project? Neem contact op met The Green Village, Hubert Linssen, manager Building & Realisation of Serge Santoo, manager Marketing, Communication & Co-creation.

NIEUWSBRIEF