NEN lanceert innovatietool NENnovationfunnel

NEN wil graag innovatie en maatschappelijke impact stimuleren…

Normalisatie voor klimaatadaptatie innovatie

Op 4 maart jongstleden organiseerden de WaterStraat partners…

Openstelling Energie & Klimaat subsidie voor fieldlabs

Ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie…

Interview met Albert Jansen, uitvinder van Hemel(s)water

Langdurige droogte en zoetwaterschaarste zijn steeds groter wordende…

Opschaling Urban Rainshell naar Gemeente Zoeterwoude

In de gemeente Zoeterwoude is een ophogingsproject met de rioolvervanging…

Klimaatkrachtig Delfland op The Green Village

Op 1 december vond de eerste aflevering van de Klimaatkrachtig…

Beheersing van hittestress voor een klimaatbestendige stad

Dit artikel is geschreven in opdracht van het interdepartementale…

Ga mee op Tour over de WaterStraat en het HittePlein

Jaarlijks neemt The Green Village team duizenden mensen…

Contractverlenging WaterStraat

DELFT (29 oktober 2020) – Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta…

Champions of change

Donderdag 17 september presenteerde het ‘Infilterende stad’…