Bomen als actieve waterberging

Kunnen we onze steden nog slimmer vergroenen?

  • klimaatadaptief

Bomen als actieve waterberging

Meer groen in de stad heeft veel voordelen. Zowel esthetisch als psychologisch, maar ook als we kijken naar hittestress en de stedelijke luchtkwaliteit. Met name grote, volwassen bomen bieden deze voordelen. En daar zit meteen de uitdaging. Niet in alle gebieden kunnen bomen uitgroeien tot volwassen grootte, onder andere door veel grijze infrastructuur, door droge bodems of juist door te natte omstandigheden.

Het concept TreeNovations, ontwikkeld door Den Ouden Organic en TreeBuilders, biedt één geïntegreerd systeem om bomen te laten groeien. Daarnaast zorgt het meteen voor slim (hemel)waterafvoer. Bij ons op The Green Village zijn de afgelopen weken drie bomen gepland, waarvan één met een groeiplaats en actieve waterberging. De tweede boom heeft enkel de groeiplaats, en de derde boom is een referentieboom met een situatie die je gemiddeld gezien ziet in de gebouwde omgeving.

Er wordt onderzocht of de actieve waterberging bijdraagt aan een snellere waterafvoer in natte perioden en voor voldoende vochtaanvoer in een warme periode. Uiteindelijk wordt er onderzocht door de dikte van de stam te meten of de actieve wateraanvoer ook effect heeft op de ontwikkeling van de boom.

NIEUWSBRIEF