BIM @ The Green Village: een intelligent systeem om slim te beheren

Werken aan een digital twinWerken aan een digital twin

BIM @ The Green Village: een intelligent systeem om slim te beheren

De uiteindelijke stip aan de horizon is een smart city waarin gebouwen, systemen en mensen zodanig digitaal aan elkaar zijn gekoppeld dat de stad op die manier bestuurd kan worden. Een dichterbij gelegen doel is het digitaliseren in één bron van de (gebruikers)informatie die over een gebouw of terrein beschikbaar is. En van wat er in en op de grond aanwezig is. ‘Dat koppelen is niet zo eenvoudig als het lijkt,’ vertelt Adriaan Jung, projectleider van BIM @ TU Delft, afdeling Campus & Real Estate en BIM-specialist. Maar als het lukt ontstaat er een digital twin waarmee je heel slim kunt beheren.

‘Bij CRE – Campus and Real Estate van TU Delft – zien we steeds meer digitale technische informatie op ons afkomen,’ zegt Jung. ‘En dat wordt alleen maar meer. Probleem is dat het niet goed is geordend en gecategoriseerd. Alles staat in verschillende bestandsformaten: .IFC, .RVT .dwg noem maar op.’ De informatie wordt verspreid en onlogisch opgeslagen. Het is niet moeilijk te bedenken dat er met al die verschillende documenteigenaren, verschillende doelen en verschillende software overlap ontstaat en de efficiëntie onder druk komt te staan. Reden voor TU Delft CRE om, met het oog op de toekomst, het project BIM @ The Green Village te initiëren. BIM staat overigens voor bouwwerkinformatiemodel. Het model bij The Green Village moet een BIM worden dat ‘ideaal is om te beheren en testen op uit te voeren.’

Alles op een logische plek
‘Zo’n BIM gaat veel verder dan alleen bouwtekeningen. Je kan er alles aan koppelen dat met het gebouw te maken heeft, zoals het materialenpaspoort, het meerjarenonderhoudsplan, planningen, maar bijvoorbeeld ook relevante wetgeving en toekomstige projecten. Zo ontstaat een digital twin waarin alles op een logische plek bij elkaar wordt gehouden.’ In BIM wordt de informatie ook visueel, dus dat biedt toepassingen als ‘het in de tijd inzichtelijk maken van de planning met een schuifbalkje. Of natuurlijk VR.’ Een goed BIM is ook een goede managementtool.

Opschalen
Echt interessant wordt het wanneer er gebruikersinformatie aan het BIM wordt gekoppeld. Denk aan data over het regenwater of grondwater, over de temperatuur buiten en in het gebouw, over het aantal mensen dat binnen is. Met die gegevens ontstaat er real life monitoring: gegevens waardoor het BIM intelligenter wordt en je er slim mee kunt beheren.

Kansen liggen in het koppelen van aanverwante onderzoeken op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid of klimaatadaptatie. Met een aantal use cases kunnen onderzoekers, bedrijven en launching customers samenwerken en verdere opschaling van het systeem ontwikkelen.

Stap voor stap
Praktisch gezien ligt in het koppelen en modelleren van databestanden de uitdaging. ‘Nu is daar nog veel dataverlies, dus we werken stap voor stap en voegen telkens een nieuw soort bestand toe. Er zijn een aantal externe BIM-specialisten die ons daarin adviseren,’ vertelt Jung. ‘Het idee is dat we na iedere toevoeging een werkend model hebben. Dus niet pas helemaal aan het eind.’ Het project is gestart in 2019, de einddatum is nog niet bekend omdat veel factoren tijdens het project nog duidelijk moeten worden. De inzichten van BIM @ The Green Village zijn ook beschikbaar voor de projectpartners en -adviseurs.

’Als we het in het klein kunnen oplossen, dan ook in het groot.’


Waarom op The Green Village?
‘Dit terrein is eigenlijk een soort mini-campus, er gebeurt veel. Er wordt gebouwd, er zijn projecten, opstellingen en veel evenementen.’ Een goede locatie om zo’n compleet BIM te testen. Bovendien wilde The Green Village meer overzicht in vastgoedinformatie. Jung: ’Als we het in het klein kunnen oplossen, dan ook in het groot.’ Het team begint met het in kaart brengen van het Office Lab, het kantoorgebouwtje van deze proeftuin voor duurzame innovatie op de campus van TU Delft. Daarna voegen ze ook het Geografisch Informatiesysteem (GIS) toe, ofwel de informatie over wat er in en op de bodem is aangebracht zoals kabels en leidingen, maar ook bomen en bankjes. Vervolgens zullen de innovaties stuk voor stuk in het BIM worden gezet: de Dreamhûzen, het Prêt-à-Loger, de WaterStraat. Jung: ’We doen hier qua oppervlakte een klein stuk, maar dan wel alles daarin.’

Beeld van de toekomst
Een drone vliegt dagelijks een ronde over het terrein om data te verzamelen van alle objecten. Deze data wordt automatisch gemodelleerd en in het BIM geladen. Zo blijft het live en up-to-date, aldus het toekomstbeeld van het projectteam. De TU Delft vindt het belangrijk vooruit te kijken in ruimtelijke ontwikkeling, informatiemanagement, architectuur en innovatie. Daarom is het de bedoeling dat succesvolle onderdelen van dit project breder ingezet worden. Jung: ’Ik hoop dat er dingen uitkomen die groot opgepakt worden.’

Geïnteresseerd in dit project?
Neem contact op met Hubert Linssen, projectmanager van The Green Village

 

NIEUWSBRIEF