50-Literhuis Coalitie: bewuster en zuiniger gebruik van drinkwater

RIVM rapport: knelpunten en oplossingen drinkwaterbeschikbaarheid 2030

  • klimaatadaptief

50-Literhuis Coalitie: bewuster en zuiniger gebruik van drinkwater

De vraag naar (kraan)water neemt toe, als gevolg van bevolkingsgroei, woningbouw, economische ontwikkelingen en klimaatverandering. Deze factoren zetten de toekomstige drinkwatervoorziening onder druk en leidt tot een toegenomen milieudruk, zelfs in waterland Nederland. Begin deze maand heeft het RIVM een rapport gepubliceerd. Het rapport onderzoekt de waterbeschikbaarheid tot 2030 voor de bereiding van drinkwater. Daarnaast zet het de knelpunten en oplossingsrichtingen op dit gebied op een rij voor de periode tot 2030.

Provincies lopen nu al tegen hun grenzen aan. Een knelpunt is dat drinkwaterbedrijven nu al vaak de hele hoeveelheid oppervlakte- of grondwater gebruiken waarvoor ze een vergunning hebben. Ze hebben daardoor niet genoeg reserves. Ook kan door recentere afspraken met de overheid om de natuur te beschermen, vaak niet de hele hoeveelheid water worden gebruikt die in oudere vergunningen was toegestaan.

Om de tekorten tegen te gaan, is het belangrijk dat het Nederlandse watersysteem zowel droogte als langere natte perioden aankan. Bijvoorbeeld door regenwater minder snel af te voeren en grotere voorraden in de duinen en het IJsselmeer aan te leggen. Ook worden nieuwe winlocaties gezocht of bestaande vergunningen uitgebreid. Dit kunnen ook andere soorten bronnen zijn, zoals brak (grond)water. Daarnaast stimuleren de waterpartijen dat mensen en bedrijven bewust en zuinig water gebruiken.

Op The Green Village worden meerdere innovaties getest om het drinkwatergebruik terug te brengen van 130 naar 50 liter, zonder dat het ten koste gaat van het comfort en vestigingsklimaat. Dit doen wij binnen de 50-Literhuis Coalitie, in samenwerking met advies- en ingenieursbureau Arcadis, drinkwaterbedrijf Dunea en VPdelta+. De coalitie is onderdeel van de global 50L Home coalition.

Wat ons bindt is de ambitie om watergebruik in ‘de gebouwde omgeving’ te verduurzamen en onze can-do-mentaliteit om 50L woningen te realiseren in Nederland. Samen en individueel werken we aan bewustwording en aan het beschikbaar maken van (innovatieve) oplossingen voor gemeenten, projectontwikkelaars, bedrijven en inwoners zodat ze daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast. Zo faciliteren we de watertransitie, werken we aan een duurzame leefomgeving en houden we drinkwater beschikbaar voor iedereen.

Kennissessie drinkwater in najaar 2023
Hoog tijd dus… om onze kennis bij te bespijkeren over de nut, noodzaak en oplossingen op het gebied van drinkwaterbesparing! Een (te) onderbelicht thema als we het hebben over klimaatadaptieve gebouwen. Bij klimaatadaptieve gebouwen denken we vaak aan hittestress, groene gevels en daken, maar ook oplossingen om zuinig om te gaan met water in, op en rond het gebouw horen bij een klimaatadaptief gebouw. Houd ons daarom in de gaten voor de datum en uitnodiging voor de KlimaatKwartier kennissessie over drinkwaterbesparing!

Contact
Voor vragen, neem contact op met Floor Pino f.e.a.pino@tudelft.nl – 06 38 55 69 51

NIEUWSBRIEF