24/7 Energy Lab officieel gelanceerd tijdens verjaardag TU Delft

"Speeding up the energy transition"

  • energiesysteem

24/7 Energy Lab officieel gelanceerd tijdens verjaardag TU Delft

Op vrijdag 14 januari vierde TU Delft haar 180ste Dies Natalis, ofwel verjaardag. De universiteit heeft ‘speeding up the energy transition’ gekozen als thema voor de lustrumactiviteiten die na de officiële Dies Natalis-ceremonie van vrijdag nog 180 dagen zullen duren. Traditiegetrouw werden tijdens de ceremonie drie eredoctoraten uitgereikt, waarvan een aan Frans Timmermans. Voorafgaand aan de uitreiking bracht hij een bezoek aan The Green Village om het 24/7 Energy Lab officieel te lanceren.

24/7 Energy Lab
Voorafgaand aan de officiële opening vond de lancering van het nieuwe 24/7 Energy Lab project plaats op The Green Village. Tijdens dit online evenement in ons Co-Creation Centre sprak NOS-presentator Winfried Baijens met verschillende gasten. Zo kwam Rector Magnificus/voorzitter College van Bestuur Tim van der Hagen voorbij om te spreken over de rol van de TU Delft binnen het versnellen van de energie transitie. Vervolgens kwam projectleider John Schmitz aan het woord om meer te vertellen over het 24/7 Energy Lab project, waarna CTO David Peters de verdiepende rol van Stedin hierin toelichtte.

Gedurende de livestream konden kijkers meestemmen op twee stellingen. De eerste betrof “In de gebouwde omgeving wordt momenteel genoeg duurzame energie opgewekt voor lokaal verbuik”. Professor Olindo Isabella van de TU Delft besprak vervolgens de uitkomsten waarin bleek dat het overgrote deel van de kijkers vond dat er nog zeker ruimte is voor verbetering. De tweede stelling was “Er wordt teveel van de bewoners in woonwijken gevraagd”, waarop klimaatpsycholoog Gerdien de Vries van de TU Delft het gedragsoogpunt van Nederlanders op het gebied van klimaatgerelateerde vraagstukken besprak.

Afsluitend werd Eurocommissaris Frans Timmermans geïntroduceerd aan de hand van een filmpje over de Green Deal. Niet alleen vertelde hij over de Green Deal en hoe Nederland en Europa daar een rol in spelen, hij prees ook de TU Delft en fieldlabs zoals The Green Village, waar een rol is weggelegd als versneller van de energietransitie. “Ik vind het mooi dat mensen er ook echt wonen, en dat ze hun ervaringen kunnen delen. Hier laten ze echt zien dat het kan. Ik hoop dat heel Nederland komt kijken en het ook imiteert”, aldus Frans Timmermans over het 24/7 Energy  Lab.

Openingsceremonie TU Delft
Rector Magnificus/voorzitter College van Bestuur Tim van der Hagen was gastheer van de viering, die vanwege de geldende coronamaatregelen voor het tweede achtereenvolgende jaar online werd gehouden. Hij kreeg gezelschap van een verrassende co-host: universiteitssymbool Prometheus maakte zijn opwachting. In de Griekse mythologie stal de Titaan Prometheus het vuur van Zeus en gaf het aan de mensheid, waardoor de mens technologie kon ontwikkelen. De vlam in het logo van de TU Delft symboliseert onze drive om kennis na te streven en de wereld om ons heen te begrijpen, en het ontsteken van datzelfde vuur in steeds nieuwe generaties studenten.

Eurocommissaris Frans Timmermans ontving een eredoctoraat voor zijn maatschappelijke verdiensten voor de aanpak van klimaatverandering. “Wij eren Frans Timmermans voor zijn niet-aflatende inspanningen om het tegengaan van klimaatverandering op de Europese agenda te krijgen. Hij is de drijvende kracht achter het visionaire en ambitieuze beleidsdocument Fit for 55, waarin Europa zich ten doel stelt tegen 2030 55% minder emissies te produceren. Hij heeft voor dit document de steun weten te verwerven van landen, industrieën, publieke belanghebbenden en kennisinstellingen. Zonder een dergelijke visie zou de energietransitie – die een groot deel van de oplossing is in de strijd tegen de klimaatverandering – veel minder makkelijk van de grond komen. Het beleid en de instrumenten in Fit for 55 zullen Europa in staat stellen wereldleider te worden in de strijd tegen de klimaatverandering,” aldus erepromotor Paulien Herder. Naast Frans Timmermans gingen de overige twee eredoctoraten naar Jürgen Janek, hoogleraar fysische chemie aan de Justus Liebig Universiteit in Giessen, Duitsland, en Jennifer Holmgren, CEO van het Amerikaanse koolstofrecyclingbedrijf LanzaTech.

Speeding up the energy transition
De energietransitie is een belangrijke factor in de strijd tegen klimaatverandering. Met 1.000 energiewetenschappers wil TU Delft haar kennis en expertise inzetten om de energietransitie sneller tot een succes te maken. ‘Speeding up the energy transition’ was daarom het thema van de Dies Natalis-viering, en is ook het thema van de 180 dagen aan lustrumactiviteiten die op het evenement volgen. De energietransitie is echter een enorme onderneming die alleen kan slagen door samenwerking binnen en buiten de wetenschappelijke gemeenschap, en door de krachten te bundelen met de industrie, overheden, alumni en alle andere belanghebbenden. De viering is dus niet zozeer een privéfeestje, maar een oproep tot gezamenlijke actie en samenwerking.

Contact
Heb je een gedeelte van de uitzending gemist? Niet getreurd. De talkshow onder leiding van Winfried Baijens is hier terug te kijken. Wil je als bedrijf zelf een inhoudelijke of financiele bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie? Laat het ons gerust weten via info@thegreenvillage.org. Wil je graag op de hoogte blijven van alles wat er bij ons op The Green Village speelt, meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief. Voor updates over het 24/7 Energy Lab, maar ook alle andere innovaties in ons fieldlab.

NIEUWSBRIEF