RAS

Experimenteren met autonoom varen

Back to overview

In de 'natuurlijke buitenruimte' van The Green Village experimenteert Reseachlab Autonomous Shipping met autonoom varen. Op schaal is zichtbaar wat de laatste stand van de techniek is in de transportproblematiek. Ook is RAS een ontmoetingsplek voor alle partijen betrokken bij de ontwikkeling van autonoom varen.  
 

Ruimte op het water efficienter gebruiken 
Wereldwijd neemt de transportbehoefte toe. De havens kunnen enorme containerschepen aan, maar het transporteren van al die containers veroorzaakt files op weg, spoor én water. Toch is er nog ruimte op het water, kansen liggen in efficiënter gebruik. Net als in de verdergaande autonomie van grotere schepen. Efficiëntere vaarprofielen moeten transport over water duurzamer maken en het dreigend tekort aan bemanning verhelpen. 
 
Wat onderzoekt RAS?  
RAS onderzoekt op The Green Village het autonoom passeren van bruggen en sluizen, aanleggen en wegvaren, het varen met meerdere schepen (ook niet-autonoom), platooning en de invloed op CO2 reductie. 

Smart Shipping versnellen 
Om de Smart Shipping in Nederland te versnellen moet de keten van overheid, wetenschap en bedrijfsleven goed samenwerken. Een gezamenlijke agenda en omgeving voor onderzoek, zoals hier, is nodig om nieuwe technologiëen snel in de praktijk toe te passen. 
 
Ook het RADD is hier gevestigd: het Reseachlab Automated Driving Delft. De combinatie van het experimenteren met automatisch rijden en autonoom varen zorgt voor cross-sectorale kennisdeling en rendabeler businesscases.  

Opening: 18 maart 2019

Related