DSI® Infiltration well

A sustainable solution for rainwater in urban areas

Back to overview

All climate change scenarios predict more extreme rainfall. Urban areas, in particular, risk flooding in the case of heavy rainfall because they cannot drain the large amounts of rainwater within a short time.

With the DSI® technique, large quantities of rainwater can be infiltrated into the ground within a short time at a depth of approximately 12 to 20 meters. The rainwater is drained there through deeper aquifers in the soil. DSI® is a durable and relatively simple system that does not take up much space. This makes it suitable for use in urban areas.

The water ends up in the infiltration well through one or more street gullies. The street gullies retain the largest street dirt, such as leaves, but contamination of the underground remains a risk. In the test set-up at The Green Village, the infiltration well is linked to the Urban Rainshell buffer, which means that a purification of the water takes place before it is infiltrated. The effect of this on (ground)water quality is examined here.

------------------------------------

NEDERLANDS

Alle scenario’s van klimaatverandering voorspellen meer extreme neerslag. Vooral stedelijke gebieden hebben bij hevige regenval snel te maken met wateroverlast omdat ze de grote hoeveelheden regenwater niet binnen korte tijd af kunnen voeren.

Met de DSI®-techniek kunnen binnen korte tijd grote hoeveelheden regenwater in de grond geïnfiltreerd worden op circa 12 tot 20 meter diepte. Het regenwater wordt daar via diepere watervoerende lagen in de bodem afgevoerd. DSI® is een duurzaam en relatief eenvoudig systeem dat niet veel ruimte inneemt. Daardoor kan het goed in stedelijke gebieden toegepast worden.

Het water komt in de put terecht via één of meerdere straatkolken. In de straatkolken wordt het grootste straatvuil, zoals bladeren, tegengehouden, maar vervuiling van de ondergrond blijft een risico. Hier in de testopstelling bij The Green Village is de infiltratieput gekoppeld aan de Urban Rainshell buffer, waardoor ook een voorzuivering met behulp van een mineralenmix plaatsvindt van het te infiltreren water. Het effect hiervan op de (grond) waterkwaliteit wordt hier dan ook onderzocht.

Find out more