LOFT

Duurzame gedragsverandering door middel van beloning

Kan je duurzaamheid stimuleren door gewenst gedrag onder bewoners te waarderen met een digitale valuta? Deze vraag, geïnitieerd vanuit het TJIP Innovation Lab, vormt de basis voor het experiment in de samenwerking tussen TJIP en vereniging SamenDoen op The Green Village.

TJIP, The Platform Engineers, ziet binnen de gebouwde omgeving diverse kansen voor het vergroten van sociale cohesie en interactie, het verduurzamen van woningen en het bewustmaken van de mogelijkheden rond wonen. Om deze reden gaat het Delftse bedrijf, in samenwerking met SamenDoen op The Green Village, onderzoeken hoe digitalisering een rol kan spelen in de verdere verduurzaming van de woningmarkt.

Dit wordt gedaan aan de hand van een testopstelling om te toetsen of een nieuwe applicatie positieve impact heeft op het energieverbruik van bewoners. Het gedrag wordt gewaardeerd met een digitale valuta. Deze valuta kan vervolgens uitgegeven worden bij ondernemers in de omgeving. Zo draagt het systeem bij aan de lokale economie en worden bewoners ondersteund in hun dagelijkse leven. Het doel is om buurten te versterken door mensen meer te betrekken bij verenigingen, de lokale middenstand en organisaties met een belangrijke sociale functie zoals scholen, woningbouwverenigingen, gemeentes en zorg- en welzijnsinstellingen.

Haverkamp: “De componenten waarderen bewoners wanneer zij ‘positief’ gedrag vertonen en bereiden hen zo tevens voor op de energie-transitie. Door dit concept met de bewoners van The Green Village in een vroege fase te testen, toetsen en monitoren wij de gebruiksvriendelijkheid van de oplossing om zo onder andere de business case te valideren. Door onze expertises te bundelen hopen we dienstverlening te creëren die echt het verschil maakt.”

Veel innovaties lopen in hun opschalingsproces naar de praktijk tegen talloze barrières aan, ook op het gebied van regelgeving en normering. Haverkamp: “Door deze in een vroege fase te identificeren en op te lossen, brengen we versnelling in dat proces. Veel projecten op The Green Village hebben dit soort vragen dus ook. Met deze samenwerking kunnen we ons nog nadrukkelijker inspannen om dit soort barrières weg te nemen.”

Volgens Haverkamp hebben diverse vooruitstrevende leveranciers uit de financiële sector hun interesse in dit project al kenbaar gemaakt, naast een aantal coöperaties en gemeentes. Deze partijen sluiten zij zich graag aan bij de vervolgstappen. Overigens wil TJIP, naast het exploiteren van de unieke testfaciliteiten van The Green Village, in de nabije toekomt nog meer bruggen slaan naar de wetenschap en in samenwerking met een netwerk van professoren en hoogleraren tot nieuwe duurzame inzichten en innovaties komen.

Onderdeel van

NIEUWSBRIEF