The Green Village & Covid-19

Update on our policies

Graag informeren we je in dit bericht over hoe The Green Village omgaat met Covid-19 en wat dit voor jou als gebruiker betekent.

The Green Village maakt onderdeel uit van de TUDelft. Wij volgen het beleid van de universiteit. Dat houdt onder andere in dat we het aantal personen dat op het terrein aanwezig is beperken en registreren welke personen wanneer aanwezig zijn. En uiteraard houden we ons allemaal aan de RIVM-richtlijnen.

De hekken van de proeftuin zijn gesloten, maar bezoeken, rondleidingen en werkzaamheden zijn zeker mogelijk. Je maakt daarover afspraken met een collega van het team van The Green Village. We werken zelf zo veel mogelijk vanuit huis maar elke dag staat er tenminste 1 persoon van het team voor je klaar.

We verwachten minstens tot het einde van het jaar op deze manier te blijven werken. Als de situatie verandert dan zullen we je daarover informeren.

------------------
ENGLISH

We would like to inform you about how The Green Village deals with Covid-19 and what this means for you as a user.

The Green Village is part of the TUDelft, and we follow university policy. This means, among other things, that we have to limit the number of people present on the site and register who is present and when. And of course we all adhere to the RIVM guidelines.


The gates of the living lab are closed, but visits, guided tours and activities are certainly possible. You can make arrangements about this with a colleague from The Green Village team. We work from home as much as possible, but every day at least 1 person from the team will be there for you.

We expect to continue working this way until at least the end of the year. If the situation changes, we will inform you.