STAD x KLIMAAT – Het gebouw als watermachine

Klimaatadaptatie: ontwerp-principes en innovatieve oplossingen

Hoe kunnen we de omvangrijke 20e eeuwse sociale woningvoorraad klimaatbestendig maken? Wat is daarbij in extreem verharde stedelijke omgevingen de rol van het gebouw? Welke water gerelateerde maatregelen gericht op het waterbergend en hittebeschermend vermogen van het gebouw zijn denkbaar om een toekomstbestendig stedelijk woonmilieu te creëren?

In de ontwerpstudie ‘Stad x klimaat’ wordt gedurende het najaar van 2019 onderzoek gedaan naar de rol van het gebouw in de klimaatopgave.
In een reeks van drie masterclasses aan de TU Delft wordt kennis rondom klimaatadaptatie en de gebouwde omgeving overgedragen aan de deelnemers van de ontwerpstudie, en het netwerk rondom de ontwerpstudie.

Masterclass 2: Klimaatadaptatie: ontwerpprincipes en innovatieve oplossingen
Vrijdagmiddag 27 september 14:00 – 16:30uur (borrel tot 17:30)

TU Delft – Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen, Stevinweg 1, Zaal B

13:30 Inloop
14:00 Ecologische ontwerpprincipes openbare ruimte
Wilrik Kok (Field factors), directeur strategie & technologie:
14:20 Concrete oplossingen in de stad – wat werkt en wat werkt niet?
Kasper Spaan, Adviseur klimaatadaptatie en ruimtelijke ontwikkeling (Waternet/ Amsterdam Rainproof)
14:40 Technische oplossingen gebouwen
Andy van den Dobbelsteen of Henk Jonkers of Mark van Otterle (TU Delft) (aangevraagd)
15:00 Introductie van proeftuin The Green Village
Willy Spanjer (The Green Village), Programmamanager Circular Economy
15:20 Korte wandeling naar The Green Village
15:30 Uitleg innovaties waterstraat & woningen The Green Village in kleine groepjes
16:30 Borrel