Green Deal Workshop 'Renovatie van onze woonwijken'

aan de slag met duurzame woningrenovatie

Provincie Zuid-Holland, Alliander, de Bouwagenda en The Green Village nodigen u van harte uit voor de workshop over het renoveren van onze woningen. Over dit grote thema is al veel gesproken en zijn er inmiddels in het nieuwe regeerakkoord ambitieuze doelen geformuleerd. Tijdens deze actiegerichte workshop gaan we vooral aan de slag. Aan de hand van 9 uitdagende cases ontdekken we samen, met de aanwezige wetenschappers, ambtenaren, ondernemers en (belangenbehartigers van) bewoners, de knelpunten en met name oplossingen om onze bestaande woningen en daarmee woonwijken toekomstbestendig te maken.

Aan het eind van de ochtend gaan we naar huis met concrete acties die hun uitwerking moeten krijgen in de praktijk. Via de faciliteiten die de organiserende partijen en de deelnemers van de workshop hierbij te bieden hebben, versnellen we de transitie naar een duurzame woon- en leefomgeving. Bovendien worden de resultaten ter plekke aangeboden aan Gedeputeerde Adri Bom Lemstra, die namens de Provincie Zuid-Holland aanwezig is.
Van praten naar doen, tijdens de Green Deal Green Village workshop 'Renovatie van onze Woonwijken'.

Programma
8.45       Inloop + Koffie 
9.15       Opening door dagvoorzitter Marlon Huysmans, oprichter directeur MH Projects & SOBuildings
              Introductie The Green Village, Jaron Weishut, directeur The Green Village
9.30       Sprekers, Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie, ministerie BZK & en Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management TU Delft
10.00     Workshop ronde 1: identificeren uitdagingen aan 9 thematafels 
10.45     Workshop ronde 2: formuleren structurele oplossingen 
11.30     Formuleren acties 
11.45     Plenair terugkoppelen + afsluiten 
12.15     Netwerklunch 
13.00     Einde

Klik hier voor het overzicht van de 9 thematafels.

NB: vanwege het grote aantal inschrijvingen is aanmelden niet meer mogelijk

Locatie
Deze bijeenkomst vindt plaats in het paviljoen op het terrein van The Green Village in Delft.

Over de Green Deal Green Village
Deze workshop wordt georganiseerd in het kader van de Green Deal Green Village. Deze Green Deal is ondertekend door TU Delft, Stichting Green Village, ministerie van I&M, ministerie van EZ, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Delft, NEN, Alliander, Stedin en Engie. Doel is om aan de hand van concrete thematische cases knelpunten voor opschaling van duurzame innovaties in de woon,- werk- en leefomgeving te identificeren en op te lossen, mede door inzet van deze partijen, waardoor we actiegericht de transitie naar duurzaam versnellen. 

 

Sprekers