Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?

NEN

De rol van normalisatie is het maken van afspraken over producten, diensten en processen. Normalisatie kan een belangrijke bijdrage leveren als het integraal onderdeel vormt van de onderzoeks- en innovatie-cyclus. 

In het ochtendprogramma vertellen een aantal organisaties over de wijze waarop normalisatie hen ondersteunt bij het creëren van draagvlak en vermarkten van innovaties, of het verkrijgen van erkenning voor onderzoeksresultaten. U hoort ook hoe normalisatie toegang biedt tot een groot internationaal netwerk. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Octrooicentrum Nederland presenteren over respectievelijk de rol van innovatie en bescherming van technische ideeën.

In de middag gaat u aan de slag met concrete cases om te bepalen wat nodig is om innovatieve oplossingen verder te brengen en waar afspraken een rol kunnen spelen om deze transities te versnellen. De cases gaan over circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en watermanagement.

Related