The Green Village network event

creating a sustainable future together (invite only, in Dutch)

Op 2 juni a.s. starten wij de volgende fase in de ontwikkeling van The Green Village, de unieke proeftuin op de campus van de TU Delft. Met veel plezier nodigen wij jou uit voor een compacte, inhoudelijke en feestelijke bijeenkomst om dit moment te markeren. 

Welkom: Helga van Leur (dagvoorzitter) & Jaron Weishut* (directeur The Green Village)
TU Delft: Tim van der Hagen* (voorzitter College van Bestuur TU Delft)

WATER: Michiel van Haersma Buma* (Dijkgraaf) & Jan Peter van der Hoek (TU Delft CiTG)
AC/DC: André Jurjus (directeur Netbeheer Nederland) & Rob Fastenau (TUD EWI)
Buildings: Henk Homberg (vicevoorz. Bouwend Nederland) & Andy van den Dobbelsteen (TUD BK)
OUTSMART: Han Blokland* (CEO ENGIE) & Peter Luscuere (TUD BK)
Car as Power Plant: Alexander Hablé (Ministerie I&M) & Ad van Wijk (TUD 3mE)

Regio: Han Weber* (gedeputeerde Zuid-Holland) & Ferrie Förster* (wethouder Delft)
Students: Call to action Jonge Energie Coalitie, Mark Klein Entink (student & voorzitter)
Green Deal: Meindert Smallenbroek* (directeur Energie Ministerie EZ)

Wrap-up en vertrek naar Research Exhibition
Bezoek TU Research exhibition (TUD library)

* = ondertekent Green Deal

Speakers

Deze bijeenkomst vindt plaats op het terrein van The Green Village, op de campus van de TU Delft en is voor genodigden.