Energie Dialoog

De transitie naar een duurzame CO2 arme samenleving

De transitie naar een duurzame, CO2 arme samenleving is in volle gang. Daar is veel voor nodig. Naast de bestaande oplossingen van duurzaam opwekken en besparen van energie vraagt de transitie ook nieuwe energie-innovaties waarop een goed beleid noodzakelijk is. Dat beleid maken we natuurlijk niet alleen, maar willen we samen met ondernemers, start-ups, experts en lokale overheden vormgeven. De RVO en het ministerie van Economische Zaken gaan daarom het hele land door. Op 30 juni is er een Energie Dialoog bij The Green Village.

De resultaten van de sessie dienen als input voor de energie-agenda die dit najaar al door het kabinet wordt gepresenteerd.
Wilt u aan de basis staan van het nieuwe energiebeleid voor het opschalen en financieren van kansrijke energie-innovaties? Dan nodigen we u van harte uit om op 30 juni mee te praten.

 

Programma

09:30 Welkom & introductie
10:00 World café

• Opschalen van innovaties

• Belemmeringen en ontwikkelstappen van nieuwe innovaties

• Potentiele markt voor innovaties

11:30 Terugkoppeling en vooruitblik
11:45 Lunch & Rondleiding The Green Village 
Kijk voor meer informatie op de website van de Energie Dialoog 

Draag bij aan een duurzame en CO2 arme samenleving en doe mee aan de Energie Dialoog!

Sign up for this event