de Toekomst van Duurzame Mobiliteit

Summer school Ministerie van Infrastructuur & Milieu (dutch only)

Jaarlijks organiseert het ministerie van Infrastructuur & Milieu een Summer school, dit maal van 22 t/m 26 augustus onder auspiciën van TU Delft (Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative - DIMI) - en de onderzoeksschool TRAIL. Op 25 augustus vindt de workshop de ‘Toekomst van Duurzame Mobiliteit’ plaats op The Green Village.

Programma

  • Welcome to The Green Village

Samen werken aan duurzame innovaties
Belang en betrokkenheid overheid
Specifieke rol van beleidsmakers bij versnellen van innovatie

  • De Toekomst van Duurzame Mobiliteit

Car as power plant - John Seiffers, eigenaar Accenda B.V. & lector Haagse Hogeschool
Smart E-Hub - Sjoerd Moorman, projectleider E-Hub

  • Rondleiding op het terrein van The Green Village

Speakers presenting their cases