Waterpasserende baggertegels

Droge voeten houden tijdens extreme regenbuien.

Door het veranderende klimaat worden de zomers steeds droger en krijgt Nederland daarnaast steeds meer te maken met hevige regenbuien in het voor- en najaar. Vooral in de stedelijke gebieden zorgt deze piekbelasting voor wateroverlast in de straten, maar ook in openbare gebouwen zoals stationshallen.

De start-up Waterweg, opgericht door Wies van Lieshout, Tessa Luijben en Eva Aarts, richt zich op het oplossen van deze problematiek. Zij namen in 2018 deel aan de BlueCity Circular Challenge, dat tot doel had om van een ogenschijnlijk waardeloos restproduct iets waardevols en duurzaams te maken. Waterweg won de challenge met hun concept voor waterpasserende stoeptegels gemaakt van bagger en bracht het idee naar de testopstelling in de praktijk bij The Green Village.

Waterpasserende baggertegels
Waterpasserende baggertegels zijn tegels gemaakt van baggerspecie. Er is een tekort aan zand, maar een overschot aan bagger in Nederland.  Het verwerken en afvoeren van bagger is kostbaar en geeft CO2 uitstoot. Daarnaast is er behoefte aan circulaire bouwmaterialen. De tegels zijn in deze uitvoering zelf niet waterdoorlatend,  maar door de manier waarop het is gelegd kan het water wel weg tijdens piekbelasting.

Win-win
Iedereen profiteert van de waterpasserende baggertegels: de bewoner die droge voeten houdt, gemeenten en waterschappen omdat wateroverlast terugloopt, baggerdepots en de bouw. Als de baggertegel na verdere ontwikkeling goed genoeg blijkt, dan kan het op de langere termijn ook als gevelbekleding in de bouw worden toegepast.

“Het zou toch geweldig zijn als wij in de toekomst gevels hebben van baggertegels? Vooral als de bagger uit een sloot, vijver of rivier uit de buurt komt!” Tessa Luijben

Samen werken aan uitdagingen
Hoogheemraadschap Delfland is partner van Waterweg. Zij heeft aangeraden om de pilot in de regelluwe proeftuin The Green Village te doen. Zij is gedurende de testfase erg betrokken en hun input blijkt erg waardevol.

“Het is zo fijn om de testfase bij The Green Village uit te voeren. De programma manager biedt niet alleen een relevant netwerk, ze denkt echt mee en regelt ook facilitaire zaken als een steekkar of een statafel voor de afsluitende borrel. Hierdoor konden wij ons volledig op onze waterpasserende baggertegels focussen.” Wies van Lieshout.

Vanuit The Green Village begeleidt de programma manager Circulaire Economie de start-up met het identificeren van knelpunten en biedt zij een netwerk dat kan bijdragen aan de oplossing. Zo heeft zij Waterweg aan de NEN gelinkt voor certificering en hen gekoppeld  aan het netwerk van de WaterStraat.

Om een innovatie succesvol te kunnen opschalen moeten de puzzelstukjes, werkende technologie, een goed business model, omarming van de bewoner en  een passende wet- en regelgeving in elkaar haken.

Het straatje met de waterpasserende tegels ligt inmiddels bij The Green Village, maar het project is nog niet afgerond. In 2020 gaan de dames van de Waterweg testen en monitoren hoe de tegels zich houden. Het doel is om antwoord te krijgen op belangrijke vragen. Wat gaan de tegels doen bij vorst en hevige regen? Hebben de tegels 15 ton druk nodig bij het persen of is meer of minder ideaal? Blijven de tegels ook over langere tijd kwalitatief goed? Wat is de invloed van verschillende samenstellingen op de kwaliteit van de tegel? Hoe kun je een heel project met dezelfde baggertegels maken? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden.

Op het gebied van wet- en regelgeving is er ook een aantal knelpunten. Voor het vervoeren van bagger is een vergunning nodig. Een ander knelpunt is dat elke waterweg, dus sloot, kanaal, rivier etc., zijn eigen samenstelling bagger kent. Concreet houdt het in dat de receptuur per baggerproject moet worden aangepast, om dezelfde kwaliteit te kunnen waarborgen.  Elke batch tegels – ieder van één soort bagger gemaakt – moet apart worden gecertificeerd.

Het opschalen kent ook organisatorische uitdagingen. Een circulaire economie vraagt om samenwerking met alle partijen in de keten. Voor Waterweg betekent dit een samenwerking met  bedrijven die baggeren tot en met bedrijven in de bouw.

De volgende fase
Parallel start Waterweg met een pilot in Rotterdam.  City Lab 010 van Gemeente Rotterdam heeft Waterweg een subsidie van  € 86.525 toegekend. Met dit geld gaan zij pilots doen met bagger uit Rotterdam en nauw samenwerken met de gemeente Rotterdam en andere partijen. Daarnaast is educatie onderdeel van de pilot. Waterweg gaat inwoners van Rotterdam over het project vertellen en hen alvast de basis van circulariteit en klimaatadaptatie bijbrengen.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Willy Spanjer willy.spanjer@thegreenvillage.org of met Waterweg https://www.waterweg.co.

© Foto’s Waterweg

Extra dank aan:
BlueCity
The Green Village
Hoogheemraadschap Delfland
Baggerbedrijf Midden Nederland
Waterschappen
Verbond Maasland,
Concrete Valley
Boskalis, Noorderwind

Part of

NEWSLETTER