BTIC op bezoek bij The Green Village

Het veranderende klimaat noopt ontwerpers en bouwers tot het…

Duurzame alternatieven voor de zandzak

Zandzakken. Wanneer we in Nederland te maken hebben met acute…

Kom jij ons team versterken?

Vacature Stagiair(e) Evenementen proeftuin The Green Village…

Opening KlimaatKwartier

We krijgen in Nederland steeds meer hittestress, droogte en wateroverlast,…

Innovatieprogramma Provincie Zuid-Holland van start!

Bedrijven met oplossingen op het gebied van duurzame innovatie…

Bouwen aan een klimaatadaptieve proeftuin

Na twee jaar online samenkomen, is het zover… BTIC (Bouw en…

Afstudeeropdracht bij Rainaway over groene verhardingen

De proefopstelling van Rainaway, bestaande uit twee innovatieve…

Binnen welke richtlijn valt innovatie

Afspraken over producten, diensten en werkwijze worden vastgelegd…

WaterStraat uurtje

Op 30 november organiseerden VPdelta+, Hoogheemraadschap van…

Onderzoek en Ontwerp tegen Hittestress

Een droge hete zomer in een dichtbebouwde stad, hoe houden we…