Artikelen door

Green Deal The Green Village versnelt duurzame innovatie

De Green Deal The Green Village is afgerond. Marjan Kreijns, directeur van The Green Village, Lidewij van Trigt, projectmanager energietransitie, Robert van Roijen, projectmanager waterinnovatie en Jehan Daal, communicatieadviseur, blikken terug op zes jaar van deze Green Deal. The Green Village versnelt duurzame innovatie door samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven, overheden, wetenschappers, studenten, en eindgebruikers […]

Eindrapport project H2@Home

Waterstof: de nieuwsberichten en onderzoeksrapporten hierover buitelen de laatste jaren regelmatig over elkaar heen. Vaak wordt waterstof genoemd als de heilige graal van de energietransitie: pieken en dalen in de opwekking van duurzaam opgewekte energie kunnen erdoor worden vereffend en het is bruikbaar voor industrie, transport én huishoudens. Tegengeluiden zijn er uiteraard ook: het rendement […]

Publieke infrastructuur, kabels en openbare verlichting

Het energiesysteem van de toekomst zal – onder andere – meer gelijkspanningstechnologie bevatten. In ons fieldlab werken enkele projecten en opstellingen aan DC-netten van de toekomst, bijvoorbeeld voor openbare verlichting en voor laadinfrastructuur. Samen met Stichting Gelijkspanning Nederland bekijkt The Green Village hoe we deze infrastructuur voor meerdere projecten kunnen inzetten en de technologie onder […]

FlexBat meets FLEXINet

Op 18 oktober vond de tweede FLEXINet Essentials workshop plaats. Deze bijeenkomst was gericht op de nationale leergemeenschap Systeemintegratie, waaraan het onderzoek van FLEXINet bijdraagt. In deze learning community brengen we alle partijen samen die met systeemintegratie te maken hebben. Of dat nu een hardwareleverancier, een ontwerper van een duurzaam energiesysteem of een installateur is; […]

In de versnelling: De WaterstofStraat

Met ‘In de versnelling’ brengen we projecten in beeld die zich bij en door The Green Village in versneld tempo hebben ontwikkeld van idee naar praktijk. Het gaat om innovaties in een complexe omgeving die op meerdere terreinen knelpunten hebben ervaren: technische, economische, sociaalmaatschappelijke en/of juridische. Door met alle relevante stakeholders samen te werken in […]

Is lange termijn opslag haalbaar voor verduurzaming woningen?

Het gedistribueerde en onvoorspelbare karakter van duurzame energie vraagt om een betere afstemming van vraag en aanbod. Als er geen wind waait en de zon niet schijnt, zal elektrisch vermogen uit een andere “bron” moeten komen. In het openbare debat is hier onvoldoende aandacht voor. Op dit moment zijn het overwegend gascentrales die het verschil […]

Hittegolf, hittestress, hete huizen

Afgelopen zomer was een van de droogste en heetste sinds 1901! En daar gaan we steeds vaker mee te maken krijgen, de komende jaren worden de zomers steeds heter en droger. Hoe houden we onze steden en woningen aangenaam? Wat kunnen we tegen hittestress doen? Als het dan eindelijk regent, regent het vaak hard en […]

Innovatie door klimaatadaptatie

Op Prinsjesdag presenteerde Deltacommissaris Peter Glas, het nieuwe Deltaprogramma voor 2023. Hij onderschrijft in zijn presentatie de belangrijke rol die innovaties en proeftuinen (ook wel fieldlabs genoemd) spelen in het versneld klimaatbestendig maken van Nederland. Uniek is dat het programma dit jaar een bijlage bevat: “Adaptatie door innovatie”, geschreven door VPdelta+ innovatieprogramma voor klimaatadaptatie van […]